Strona główna KFS

KFS

INFORMACJE POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU SZKOLENIOWEGO

W celu wzięcia udziału w organizowanym przez nas szkoleniu w ramach dofinansowania KFS należy:

  1. Podczas wypełniania ankiety zgłoszeniowej na dane szkolenie wpisać informację o dofinansowaniu w polu „uwagi”.
  2. Wypełnić wniosek wymagany przez Państwa urząd oraz przesłać go do nas mailowo (na adres: magda@zoga-movement.com) w celu weryfikacji i podpisu.
  3. Wypełnić i przesłać skanem podpisane oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT.
  4. Przesłać mailowo dane potrzebne do wystawienia faktury pro-forma.
  5. Prosimy o uwzględnienie na wniosku ceny za szkolenie netto (ceny podane na stronie są cenami brutto).
  6. Po wypełnieniu dokumentów prosimy o informację mailową czy otrzymali Państwo dofinansowanie oraz czy w przypadku braku dofinansowania mają Państwo zamiar uczestniczyć w szkoleniu w ramach środków prywatnych.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z podatku VAT
Wpis do CEIDG

Dane adresowe organizatora:

Wojciech Cackowski BODYWORKER
Ul. Św. A. Boboli 10c, 87-100 Toruń
NIP: 879 237 90 76

Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług:

Organizator nie posiada certyfikatów jakości oferowanych usług

Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:
Podstawą działalności organizatora jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr wpisu do CEiDG: 86.90.A, 47.91.Z, 47.99.Z, 74.30.Z, 85.59.B

Organizowane przez nas kursy nie kończą się egzaminem, ani żadną inną formą zaliczenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat.

Jeśli po otrzymaniu dofinansowania wpłacają Państwo kwotę netto (zwolnioną z opłaty podatku VAT) prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia na adres: magda@zoga-movement.com

Harmonogramy i certyfikaty prowadzonych szkoleń do pobrania:

Dodatkowe informacje

NULL