• en
Strona główna Zoga Movement Terapia

Zoga Movement Terapia

Zoga Movement moduł Certyfikujący

Zakończony uzyskaniem tytułu Certyfikowanego Praktyka Zoga Movement pracującego w modelu 12 sesji – Cena Regularna 15 000 PLN – 15 dni zajęciowych

Moduł skoncentrowany na nauczeniu tworzenia indywidualnych programów bazujących na 12 sesjach. Uczy jak prowadzić Waszych Studentów, tak aby osiągali oni postępy strukturalne i ruchowe. Moduł ten pozwala Praktykowi prowadzić zajęcia ze studentami w dowolnym wieku oraz dowolnej flexibilności.

By zostać Certyfikowanym Praktykiem Zoga Movement musisz ukończyć kurs Certyfikujący. Podzielony on jest w następujący sposób: 5 dni zajęć, 2 dni przerwy, 5 dni zajęć, 1 dzień przerwy i 5 dni zajęć.

Zoga Movement Program Modułu Certyfikującego

Warunki konieczne aby przystąpić do szkolenia Zoga Therapy:

Posiadanie jednego z trzech tytułów:

Po spełnieniu powyższych warunków należy odbyć następujące szkolenia:

Po ukończeniu modułów lokalnych można przystąpić do modułu Certyfikującego dla Terapeutów Zoga

Moduł Certyfikujący – 28 dni.

Szkolenie podzielone jest na 3 bloki z 2 dniową przerwą pomiędzy. Podczas certyfikacji Studenci nauczą się jak przygotowywać i prowadzić interwencję podczas 12 sesyjnego programu Zoga. Podczas modułu będą szkoleni na sobie nawzajem, aby dowiedzieć się jak ciało reaguje na poszczególne bodźce oraz na zewnętrznych ochotnikach. Terapeuci dowiedzą się jak przygotowywać i prowadzić interwencje z osobami w różnym wieku oraz zróżnicowanym zakresie ruchomości. Program ten przygotuje Cię do życiowej wędrówki w samo-odkrywanie siebie oraz ciągłych wyzwań w odnajdywaniu wzorców posturalnych i funkcjonalnych.

Cały program obejmujący warsztaty wprowadzające, 3 moduły lokalne i moduł certyfikujący zamyka się w 40 dniach szkoleniowych.

Kursy