• en
Strona główna Zoga Movement Therapy

Zoga Movement Therapy

Jest to proces terapeutyczmy prowadzony przez Certyfikowanego Terapeutę Zoga Movement, który używając oceny posturalnej, oceny ruchowej dla sprawdzenia obszarów możliwych restrykcji w wektorów pociągania utrzymujących strukturalne i funkcjonalne wzorce Klienta.

Po tej biomechanicznej ocenie Terapeuta używa ruchu klienta, kierując nim  i wprowadzając w razie potrzeby interwencje manualne dla zmieniania przestrzennej organizacji warstw mięśniowo – powięziowych, kości, segmentów i jam ciała względem siebie. Jest to proces który wspiera i jest współpracujący z procesem Integracji Strukturalnej. Daje klientowi następną możliwość dla zrozumienia siebie poprzez ruchu i danie mu szansy na odzyskanie odpowiedzialności za swobodę ruchu w życiu.

O metodzie