Język:
  • en
Język:
  • en
Strona główna Trenerzy mgr Anna Srokowska

mgr Anna Srokowska

mgr Anna Srokowska – specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. Eugeniusza Piaseckiego na kierunku Rehabilitacja Ruchowa, a także Studium Wychowania Fizycznego w Bydgoszczy na kierunku Wychowanie Fizyczne. W 1997 roku rozpoczęłam pracę w AWF, w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych oraz Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. W tym czasie głównie zajmowałam się tematyką kultury fizycznej osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacją osób w starszym wieku. Współpracowałam także z Fundacją osób chorych na zanik mięśni. Od 2002 do 2013 roku pracowałam w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy w Klinice Rehabilitacji, gdzie rehabilitowałam głównie pacjentów z dysfunkcjami o podłożu neurologicznym, po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych i uszkodzeniach rdzenia kręgowego w tym w śpiączce. Tytuł Specjalisty w Dziedzinie Fizjoterapii uzyskałam w 2008 roku po ukończeniu specjalizacji w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy i pomyślnym zdaniu egzaminu. W 2011 roku podjęłam pracę w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu w Katedrze i Zakładzie Podstaw Kultury Fizycznej. Prowadzę zajęcia ze studentami Fizjoterapii z przedmiotów: Aktywność Ruchowa Adaptacyjna i Sport Osób Niepełnosprawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Atma w Bydgoszczy (2015-2017). Obecnie pracuję w prywatnej praktyce Spine-med oraz współpracuję z NZOZ Vitamed oraz AthleticoMed – Centrum Leczenia Bólu i Kontuzji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Strukturalnej. Od 1992r. współpracuję z Olimpiadami Specjalnymi, gdzie obecnie pracuję jako wolontariusz w programie Zdrowi Sportowcy – Sprawne Stopy. Swoją praktykę fizjoterapeutyczną cały czas poszerzam uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzyskałam następujące dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

  • certyfikat ukończenia kursu Anatomy Trains I i II (2013)
  • certyfikaty ukończenia pierwszego cyklu szkoleń: Fascial Release for Structural Balance – rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla integracji strukturalnej (2014, 2015)
  • Structural Bodywork Certyfication Module – szkolenie certyfikujące strukturalnej pracy z ciałem w czasie 3 sesji wg modelu KMI (2016)
  • Anatomia Sekcyjna – Todd Garcia (2018)
  • Podologia… znacznie więcej niż stopy. Testy funkcjonalne wspomagane technikami komputerowymi – szkolenie przeprowadzone przez eduPodologia.pl (2018)
Wróć do listy trenerów

Nasi partnerzy