Język:
Język:
Strona główna Kursy ScarWork – Praca na bliznach. Integracja blizn z siecią powięziową – Radom

ScarWork – Praca na bliznach. Integracja blizn z siecią powięziową – Radom

ScarWork to metoda pracy z bliznami, którą opracowała Sharon Wheeler, terapeutka Integracji Strukturalnej , której uczyła się od Idy Rolf. ScarWork to nowatorskie i nieznane dotychczas w Polsce techniki pracy z bliznami. Według Sharon ScarWork to sztuka scalania blizn z siecią powięziową.Dane kursu:

Data: 14-17.11.2024

Godziny: 9:00-17:00

Wykładowcy:
mgr Anna Srokowska

Szczegółowe informacje:
www.medikos.com.pl


Informacje o kursie


Czym jest ScarWork?

ScarWork to metoda pracy z bliznami, którą opracowała Sharon Wheeler, terapeutka Integracji Strukturalnej , której uczyła się od Idy Rolf. ScarWork to nowatorskie i nieznane dotychczas w Polsce techniki pracy z bliznami. Według Sharon ScarWork to sztuka scalania blizn z siecią powięziową.

Zalety metody ScarWork.

Metodą ScarWork można pracować we wczesnym okresie gojenia się tkanek, ale również bardzo dobre rezultaty możemy osiągnąć używając jej do mobilizacji blizn, które powstały dawno. Techniki można stosować we wszystkich rodzajach blizn: po zabiegach chirurgicznych, wypadkach, oparzeniach, naświetlaniach i innych.

Wykonując terapię blizny prowadzimy do zmniejszenia napięcia w jej obrębie oraz zwiększania się możliwości ruchu między skórą, tkanką podskórną, tłuszczem, powięziami i mięśniami. Wpływa to na poprawę zakresu ruchu w stawach i funkcji tkanek w obszarze otaczającym bliznę. Zaletą tej metody jest to, że stosowane techniki są bezbolesne dla pacjentów, a dla terapeutów łatwe do wykonania i nie obciążające rąk. W procesie gojenia się ran czasami dochodzi do uwięźnięcia nerwu w miejscu tworzenia się blizny. Jest to dla pacjentów nieprzyjemne, a czasami bolesne. Terapia Scarwork pomaga zmniejszyć ból i wpływa na normalizację czucia powierzchownego, zarówno w przeczulicy jak i niedoczulicy. Pod wpływem wykonywanych technik zmienia się kolor blizny, a pacjenci często po terapii mówią, że ich blizny stają się delikatniejsze w dotyku i bardziej gładkie.

Efekty pracy z bliznami można zaobserwować już po jednej terapii, ale aby były trwałe lepiej jest przeprowadzić serię zabiegów. Prowadzane są badania naukowe w celu wyjaśnienia jakie zmiany fizjologiczne zachodzą w tkankach pod wpływem terapii. W badaniach ultrasonograficznych można zauważyć że tkanki poddane terapii układają się w sposób bardziej regularny, z zachowaniem warstwowego układu. ScarWork to zestaw dodatkowych umiejętności, które pomogą wyróżniać się osobom je stosującym w pracy fizjoterapeutycznej.

ScarWork – metoda pracy.

W metodzie tej nie używa się żadnych dodatkowych narzędzi, olejków czy kremów. Pracując tą metodą wykorzystywanych jest około 25 technik. Część z nich służy do uruchamiania tkanek powierzchownych, a część głębokich, niektóre są stosowane w konkretnych rodzajach blizn. Jedną z zasad pracy jest ocena jak blizna wpłynęła na całe ciało, w warunkach statycznych i dynamicznych. Zastosowane testy funkcjonalne przed terapią i po terapii pokazują jak opracowanie blizny wpływa na poprawę funkcji. Metoda ta obejmuje również techniki, które mają zastosowanie w konkretnych rodzajach blizn. Na przykład u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych po opracowaniu samej blizny rozpracowuje się tkanki otaczające bliznę i stosuje technikę zamykającą klatkę piersiową, tak aby tkanki, które były w czasie zabiegu w nienaturalnym ustawieniu wróciły na swoje miejsce. Terapię blizn warto połączyć z Integracją Strukturalną, która prowadzi do zrównoważenia ciała. Kiedy ciało jest wyrównane to poruszanie się, dobra postawa i oddychanie jest łatwiejsze.

Szkolenie – ScarWork – Integracja blizn z siecią powięziową.

Szkolenie zawiera w sobie wykłady teoretyczne dotyczące najnowszej wiedzy dotyczącej powstawania, leczenia i rehabilitacji blizn. Jednak przede wszystkim jest to szkolenie o charakterze praktycznym, w trakcie którego studenci uczą się technik pracy z bliznami najpierw na sobie, a w kolejnych dniach stosując je w pracy z pacjentami. Ten sposób szkolenia pozwala w krótkim czasie poznać różne rodzaje blizn i obserwować ich zmiany zachodzące w trakcie i po terapii.

Prowadząca:

Magister Anna Srokowska, Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. Eugeniusza Piaseckiego na kierunku Rehabilitacja Ruchowa, a także Studium Wychowania Fizycznego w Bydgoszczy na kierunku Wychowanie Fizyczne. W 1997 roku rozpoczęłam pracę w AWF, w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych oraz Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. W tym czasie głównie zajmowałam się tematyką kultury fizycznej osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacją osób w starszym wieku. Współpracowałam także z Fundacją osób chorych na zanik mięśni. Od 2002 do 2013 roku pracowałam w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy w Klinice Rehabilitacji, gdzie rehabilitowałam głównie pacjentów z dysfunkcjami o podłożu neurologicznym, po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych i uszkodzeniach rdzenia kręgowego w tym w śpiączce. Tytuł Specjalisty w Dziedzinie Fizjoterapii uzyskałam w 2008 roku po ukończeniu specjalizacji w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy i pomyślnym zdaniu egzaminu. W 2011 roku podjęłam pracę w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu w Katedrze i Zakładzie Podstaw Kultury Fizycznej. Prowadzę zajęcia ze studentami Fizjoterapii z przedmiotów: Aktywność Ruchowa Adaptacyjna i Sport Osób Niepełnosprawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Atma w Bydgoszczy (2015-2017). Obecnie pracuję w prywatnej praktyce Spine-med oraz współpracuję z NZOZ Vitamed oraz AthleticoMed – Centrum Leczenia Bólu i Kontuzji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Strukturalnej. Od 1992r. współpracuję z Olimpiadami Specjalnymi, gdzie obecnie pracuję jako wolontariusz w programie Zdrowi Sportowcy – Sprawne Stopy. Swoją praktykę fizjoterapeutyczną cały czas poszerzam uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzyskałam następujące dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

  • certyfikat ukończenia kursu Anatomy Trains I i II (2013)
  • certyfikaty ukończenia pierwszego cyklu szkoleń: Fascial Release for Structural Balance – rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla integracji strukturalnej (2014, 2015)
  • Structural Bodywork Certyfication Module – szkolenie certyfikujące strukturalnej pracy z ciałem w czasie 3 sesji wg modelu KMI (2016)
  • Anatomia Sekcyjna – Todd Garcia (2018)
  • Podologia… znacznie więcej niż stopy. Testy funkcjonalne wspomagane technikami komputerowymi – szkolenie przeprowadzone przez eduPodologia.pl (2018)

Organizator:

Medikos

Wróć do listy kursów