Język:
Język:
Strona główna Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego utrzymywanego przez Wojciecha Cackowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w Toruniu, pod firmą Wojciech Cackowski BODYWORKER, ul. Św. A.Boboli 10C, 87-100 Toruń, NIP 8792379076 REGON 340833159, posługującego się w celu realizacji umów sprzedaży adresem poczty elektronicznej: dominika@zoga-movement.com zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

§ 1

 1. Regulamin ma zastosowanie do zawieranych na odległość umów sprzedaży realizowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego za na stronie https://zoga-movement.com/regulamin-sklepu/.
 2. Cechy poszczególnych produktów wraz z ceną podane są na stronie internetowej sklepu.
 3. Cena obejmuje koszt dostawy, który jest wskazany wraz z ceną produktu po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do podsumowania zamówienia.
 4. Zarówno cena poszczególnych produktów jak i koszt wysyłki, który stanowi część ceny, zawierają wszystkie należne podatki.

§ 2

 1. W celu zawarcia i realizacji umowy Kupujący zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres, na który zakupione produkty mają być dostarczone przez Sprzedającego. Kupujący podaje również adres poczty elektronicznej w celu wysłania potwierdzenia zawarcia umowy oraz numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu kurierowi i w celu dostarczenia przesyłki.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po dodaniu produktów do koszyka, zatwierdzeniu zamówienia i łącznej ceny, obejmującej koszt przesyłki oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny wskazanej w ramach składanego zamówienia i następuje po użyciu przycisku „Kupuję i płacę” widocznego przy podsumowaniu zamówienia.
 4. Kupujący otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze szczegółami dotyczącymi płatności na wskazany adres poczty elektronicznej.
 5. W braku dokonania płatności zamówienie nie zostanie zrealizowane. Brak dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Kupującego.

§ 3

 1. Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, tj. od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w §2 ust. 1. Odstąpienie odbywa się poprzez złożenie oświadczenia Sprzedającemu, nie wymaga podawania jakiejkolwiek przyczyny i nie wiąże się z kosztami.
 2. Składając oświadczenie Kupujący będący konsumentem może, ale nie musi posłużyć się wzorem ujętym w § 5 ust. 2. Oświadczenie może być np. nadane pismem na poczcie lub złożone przy pomocy poczty elektronicznej. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy należy wysłać oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedającemu został doręczony przedmiot umowy objęty zwrotem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jednego z kilku przedmiotów, zwrotowi nie podlega równowartość kosztu przesyłki.
 5. Zwrotu płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte przy zakupie, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże na inne rozwiązanie, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W każdym przypadku Kupujący będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, z wyjątkiem kosztu przesyłki, którą Kupujący odsyła przedmiot.

§ 4

Usługodawca, wskazuje, iż niniejszy Regulamin jest dostępny w postaci elektronicznej pod adresem https://zoga-movement.com/regulamin-sklepu/ w celu pobrania i zapisania przez Kupującego, co umożliwia przechowywanie i odtwarzanie przez Kupującego w zwykłym toku czynności.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przeznaczeniem dla Kupującego będącego konsumentem:

[miejscowość], dnia [miesiąc rok]
[imię i nazwisko
adres ze wskazaniem miejscowości
oraz ulicy i nr budynku]
Wojciech Cackowski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Wojciech Cackowski BODYWORKER,
ul. Św.A.Boboli 10C, 87-100 Toruń
Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej przeze mnie jako konsumenta w dniu [dzień otrzymania potwierdzenia].
[imię i nazwisko pismem drukowanym
oraz własnoręczny podpis]
pdf icon
Pobierz regulamin sklepu w wersji PDF

Kategorie produktów


Dodatkowe informacje

Nasi partnerzy