Język:
  • en
Język:
  • en
Strona główna Zoga Movement w Praktyce

Zoga Movement w Praktyce

Zoga Movement w praktyce poziom 1

Wcześniejsza wpłata 1700 PLN / Cena regularna 1800 PLN – 3 dni zajęciowe

Szkolenie skoncentrowane jest na Taśma Powierzchowna Przednia/Tylna  oraz równowadze Taśmy Bocznej. Poprzez różnorodne sekwencje ruchowe jesteśmy w stanie ocenić relacje w ruchu poszczególnych struktur względem siebie. Używamy ruch żeby wywołać relacje ślizgu między poszczególnymi obszarami poprzez wielowektorowy ruch ciała. Uzyskujemy równowagę pomiędzy przodem a tyłem oraz przywrócenie większej swobody po bokach ciała poprzez pracę z taśmą boczną składającą się z wielu przeciwnych do siebie wektorów ruchu, które odpowiadają za stabilność ciała. Te 3 dni mają na celu przygotowanie ciała do odkrywania głębszych restrykcji, które ujawniają się gry powierzchnia zostanie oswobodzona oraz otwarcie oddechu powierzchownego i stworzenie możliwości dla uzyskania głębszego sposobu oddychania.

Zoga Movement w Practice poziom 2

Wcześniejsza wpłata 1700 PLN / Cena regularna 1800 PLN – 3 dni zajęciowe

Zajęcia skoncentrowane na powierzchownej i głębokiej taśmie spiralnej i funkcjonalnej. Podczas ich trwania poznacie jak restrykcje tkankowe wpływają na poruszanie się struktur otaczających względem siebie. Dowiecie się jak po odpowiednim przygotowaniu ciała wykorzystywać precyzyjne techniki ruchowe na taśmie przedniej głębokiej wprowadzając odpowiednie ćwiczenia relaksacyjne i medytacyjne. Celem warsztatów, jest nabycie umiejętności takiego prowadzenia ćwiczeń, aby finalnie przywrócić naturalny, swobodny i głęboki oddech.

Kursy

Nasi partnerzy